قیمت روز سال
Bonanza Creek Energy 19.44 0.76 4.03% -13.18%
ConocoPhillips 33.46 -0.25 -0.74% -41.28%
Chevron 73.47 -0.44 -0.60% -38.05%
Denbury Resources 0.25 0.01 3.32% -75.95%
Midstates Petroleum 5.12 0.02 0.39% -44.23%

قیمت روز سال
Russell 2000 1510 35.43 2.40% -0.86%