Olam

O32

1.86

تغییر روزانه:

-0.03 -1.59%

تغییر سالانه:

10.06%


قیمت روز سال
Olam 1.86 -0.03 -1.59% 10.06%
قیمت روز سال
STI 3151 -8.35 -0.26% -2.11%