قیمت روز سال
Abbott 112.03 0.13 0.12% -9.60%
Acadia Pharmaceuticals 16.96 0.36 2.17% -1.62%
Acorda Therapeutics 0.47 0.004 0.75% -86.86%
Agios Pharmaceuticals 27.41 -0.90 -3.18% -38.61%
Akebia Therapeutics 0.42 0.003 0.63% -83.72%
ALKERMES 26.45 -0.15 -0.56% -9.08%
Alnylam Pharmaceuticals 228.15 -2.86 -1.24% 13.93%
Amarin 1.67 0 0% -70.23%
Ardelyx 1.00 0.03 2.64% -32.27%
Arrowhead Research 47.63 -0.68 -1.41% -21.49%
Bluebird Bio 6.58 -0.25 -3.66% -64.85%
BioMarin Pharmaceutical 95.03 -1.91 -1.97% 24.45%
Bristol-Myers Squibb 74.13 -0.40 -0.54% 7.50%
Coherus Biosciences 13.39 -0.48 -3.46% -8.73%
Quest Diagnostics 140.53 -0.57 -0.40% -7.72%
Emergent BioSolutions 29.39 -1.11 -3.64% -53.10%
Esperion Therapeutics 6.85 0.18 2.70% -51.96%
Exact Sciences 41.11 -3.13 -7.08% -56.07%
Exelixis 19.51 0.11 0.57% 2.68%
Halozyme Therapeutics 44.48 1.39 3.23% 9.23%
Intercept Pharmaceuticals 18.07 -0.12 -0.66% 31.71%
Insmed 26.49 -0.91 -3.32% 13.59%
Ionis Pharmaceuticals 44.32 -0.09 -0.20% 14.34%
Ironwood Pharmaceuticals 12.01 0.10 0.84% -10.71%
Laboratory Of America 259.15 -1.00 -0.38% -15.16%
Lexicon Pharmaceuticals 3.28 -0.15 -4.37% -5.75%
Moderna Inc 167.96 -8.82 -4.99% -58.20%
Myriad Genetics 26.91 -0.97 -3.48% -19.79%
Neurocrine Biosciences 106.11 -1.28 -1.19% 15.58%
Opko Health 2.59 -0.02 -0.77% -30.38%
Puma Biotechnology 3.27 -0.18 -5.22% -54.71%
PTC Therapeutics 51.86 -1.06 -2.00% 32.19%
Ultragenyx Pharmaceutical 49.31 -1.89 -3.69% -44.41%
Seattle Genetics 170.52 1.99 1.18% 6.76%
Sarepta Therapeutics 107.83 -1.21 -1.11% 38.44%
Teva Pharmaceutical Industries 11.03 -0.17 -1.52% 16.35%
United Therapeutics 221.66 3.30 1.51% 8.80%
Vanda Pharmaceuticals 10.45 -0.04 -0.38% -36.28%

قیمت روز سال
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%