قیمت روز سال
Eleven Biotherapeutics 0.70 -0.02 -2.54% -43.02%
Eli Lilly 166.45 -2.68 -1.58% 51.57%
Nektar Therapeutics 24.43 -0.36 -1.45% -27.14%
PDL BioPharma 2.83 -0.01 -0.35% -10.73%

قیمت روز سال
NASDAQ 10547 55.25 0.53% 28.69%
S&P MidCap 400 1748 -26.25 -1.48% -9.89%
Russell 2000 1398 -28.48 -2.00% -10.21%