قیمت روز سال
Lenzing 74.40 0.10 0.13% -13.89%
Tikkurila Oyj 14.32 0.08 0.56% 3.32%