قیمت روز سال
Integra LifeSciences 49.07 0.81 1.68% -14.26%
Johnson & Johnson 145.24 0.16 0.11% 12.43%
NuVasive 52.36 0.68 1.32% -20.88%
Orthofix International 33.48 0.26 0.78% -31.70%
Rti Surgical 3.15 0.01 0.32% 11.70%
Stryker 221.90 -2.74 -1.22% 4.96%
Wright Medical 30.66 0.02 0.07% 52.46%

قیمت روز سال
NASDAQ 11548 42.28 0.37% 40.10%
Russell 2000 1640 10.25 0.63% 4.36%