قیمت سهام
407.50
تغییر روزانه
0.37%
سالیانه
-32.31%

قیمت روز سال
Sartorius 407.50 1.50 0.37% -32.31%

قیمت روز سال
DE40 13796 101.34 0.74% -13.65%