قیمت سهام
0.01
تغییر روزانه
0.79%
سالیانه
116.95%

قیمت روز سال
Kvadra 0.01 0.0001 0.79% 116.95%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%