قیمت روز سال
Altria 38.50 -1.24 -3.11% -21.43%
Philip Morris International 70.05 -2.26 -3.12% -12.75%
Vector 9.21 -0.33 -3.46% -3.76%

قیمت روز سال
Russell 2000 1398 -28.48 -2.00% -10.61%