قیمت روز سال
AMC Networks 22.59 -0.63 -2.71% -59.62%
CBS 22.76 -0.94 -3.95% -56.50%
Comcast 40.07 -0.26 -0.64% -6.77%
Walt Disney 113.63 -0.80 -0.70% -19.76%
Discovery Communications 20.36 -0.89 -4.17% -35.65%
Twenty-First Century Fox 25.69 -0.81 -3.06% -28.68%
Netflix 493.16 -0.65 -0.13% 29.80%
Viacom 24.40 0 0% -13.32%

قیمت روز سال
NASDAQ 10343 -89.76 -0.86% 27.05%
NASDAQ 100 10589 -80.05 -0.75% 35.29%
S&P 500 3154 -34.40 -1.08% 5.85%