قیمت روز سال
Allergan 193.07 -0.01 -0.01% 43.00%
Antares Pharma 2.91 0.10 3.56% 1.04%
Cardinal Health 53.59 0.41 0.77% 17.83%
Johnson & Johnson 144.37 -2.34 -1.60% 5.33%
Mallinckrodt 3.37 -0.01 -0.30% -63.09%
Merck & Co 76.37 -0.18 -0.24% -4.85%
Nektar Therapeutics 23.04 0.17 0.74% -28.27%
Pfizer 37.50 0.24 0.64% -10.50%
Zogenix 29.98 0.41 1.39% -22.79%

قیمت روز سال
NASDAQ 9324 39.71 0.43% 22.57%
Russell 2000 1355 7.97 0.59% -9.87%