تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.15 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 45887 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 81.88 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 63265 2021-06
موارد کروناویروس 13864 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 127 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 13665 2021-06
تختخوابهای ICU 190 2009-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 62 2021-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 4.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 13833 2017-03
آدرس های IP 28333 2017-03


آندورا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی