گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 3.33 2.89 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 37640 34588 USD
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 198 198 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 153383 153177 دوزها
موارد کروناویروس 44177 43774 افراد
مرگ و میر کروناویروس 153 152 افراد
گذشته قبلی
ارزیابی اعتبار 62
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 4.5 4.5 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 13833 12756 KBps
آدرس های IP 28333 25392 IP


آندورا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی