گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 1.47 1.37 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18057 17293 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 13873 13286 USD
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 135 128 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 126122 125877 دوزها
موارد کروناویروس 8773 8741 افراد
مرگ و میر کروناویروس 143 141 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 1.52 1.58 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 2739 2330 KBps
آدرس های IP 14653 14608 IP
آسانی کسب و کار 113 112
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد


Antigua-and-barbuda - اطلاعات - شاخص های اقتصادی