گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 22.4 -7.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 22.3 -8.4 در صد
نرخ بیکاری 13.7 7.7 در صد
نرخ تورم 5.7 5.2 در صد
نرخ بهره 2.25 2.25 در صد
موازنه تجاری -127 -139 BZ - $ - میلیون
حساب جاری -93.9 -129 BZE $ - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.5 -9.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.8 66.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -10.7 -3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 13.7 7.7 در صد
افراد شاغل 146 165 هزار
افراد بیکار 19.85 13.66 هزار
جمعیت 0.42 0.41 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.7 5.2 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 105 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 104 103 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 116 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.7 5.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 0.6 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 108 106 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 435465 429697 دوزها
موارد کروناویروس 41867 40612 افراد
مرگ و میر کروناویروس 611 608 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.25 2.25 در صد
عرضه پول M0 488 488 USD - میلیون
عرضه پول M1 2177 2163 USD - میلیون
عرضه پول M2 3851 3825 USD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 348 278 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 1725 1624 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 2.18 1.95 در صد
ترازنامه بانک 4045772 4035342 USD - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 1386904 1380313 USD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -127 -139 BZ - $ - میلیون
حساب جاری -93.9 -129 BZE $ - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.5 -9.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 63.5 32.5 BZ - $ - میلیون
واردات 190 172 BZ - $ - میلیون
بدهی خارجی 1446 1315 USD - میلیون
حواله 188 94.5 USD - میلیون
تولید نفت خام 1.7 2 BBL/D/1K
ورود توریست 441586 1517588
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.8 66.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -10.7 -3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -367 -130 USD - میلیون
هزینه های دولت 1338 1307 USD - میلیون
درآمدهای دولت 926 1148 USD - میلیون
هزینه های مالی 993 1084 USD - میلیون
ارزیابی اعتبار 9
مخارج نظامی 24.3 24.5 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 12.5 12.5 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 2276 2255 KBps
آدرس های IP 22700 22366 IP
آسانی کسب و کار 135 125
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 2237 2180 USD - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 553 614 USD - میلیون


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی