تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -18.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -23.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1.88 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7005 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 559 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 68.93 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14.35 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 41.56 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 85.79 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 97.17 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4150 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2019-12
افراد شاغل 165 2019-12
افراد بیکار 13.49 2019-04
جمعیت 0.4 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-08
CPI مسکن آب و برق 106 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-08
تورم مواد غذایی 1.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.3 2020-09
عرضه پول M0 465 2020-07
عرضه پول M1 1844 2020-07
عرضه پول M2 3362 2020-07
ذخایر ارزی 278 2019-12
وام به بخش خصوصی 1624 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.95 2019-12
ترازنامه بانک 3573906 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 1224612 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -112 2020-08
حساب جاری -60.2 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.5 2019-12
صادرات 32.1 2020-08
واردات 144 2020-08
بدهی خارجی 1310 2019-12
حواله 94.5 2019-12
تولید نفت خام 2 2020-07
ورود توریست 1500570 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.9 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -130 2019-12
هزینه های دولت 1301 2019-12
درآمدهای دولت 1144 2019-12
هزینه های مالی 1084 2019-12
ارزیابی اعتبار 20 2020-12
مخارج نظامی 22.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2276 2017-03
آدرس های IP 22700 2017-03
آسانی کسب و کار 135 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2180 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 614 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5743 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 148 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 3151 2020-12


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی