تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1.76 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6120 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 660 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28.78 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 46.98 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 86.27 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 125 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 54.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3583 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.7 2020-12
افراد شاغل 146 2020-12
افراد بیکار 19.85 2019-09
جمعیت 0.42 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 42.27 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 168083 2021-07
موارد کروناویروس 13983 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 337 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 12648 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-06
CPI مسکن آب و برق 101 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2021-05
تورم مواد غذایی 3.8 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.3 2021-06
عرضه پول M0 491 2021-05
عرضه پول M1 2164 2021-05
عرضه پول M2 3811 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 348 2020-12
وام به بخش خصوصی 1725 2020-12
نرخ بهره سپرده 2.18 2020-12
ترازنامه بانک 4113502 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 1366586 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -161 2021-06
حساب جاری -93.9 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.5 2020-12
صادرات 28.2 2021-06
واردات 189 2021-06
بدهی خارجی 1446 2020-12
حواله 188 2020-12
تولید نفت خام 2 2021-03
ورود توریست 441586 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.8 2020-12
بودجه دولت -10.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -367 2020-12
هزینه های دولت 1338 2020-12
درآمدهای دولت 926 2020-12
هزینه های مالی 993 2020-12
ارزیابی اعتبار 9 2021-07
مخارج نظامی 24.3 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2276 2017-03
آدرس های IP 22700 2017-03
آسانی کسب و کار 135 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2237 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 553 2020-12


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی