تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1.88 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7005 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 593 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 47.02 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24.53 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 30.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 86.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4150 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2019-12
افراد شاغل 165 2019-12
افراد بیکار 19.85 2019-09
جمعیت 0.4 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-01
CPI مسکن آب و برق 101 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-01
تورم مواد غذایی 5.7 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.3 2021-02
عرضه پول M0 412 2021-01
عرضه پول M1 1698 2021-01
عرضه پول M2 3215 2021-01
ذخایر ارزی 278 2019-12
وام به بخش خصوصی 1624 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.95 2019-12
ترازنامه بانک 3791057 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 1342665 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -125 2020-12
حساب جاری -34.3 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.5 2019-12
صادرات 21.3 2020-12
واردات 146 2020-12
بدهی خارجی 1310 2019-12
حواله 94.5 2019-12
تولید نفت خام 1.7 2020-12
ورود توریست 1500570 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.9 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -130 2019-12
هزینه های دولت 1301 2019-12
درآمدهای دولت 1144 2019-12
هزینه های مالی 1084 2019-12
ارزیابی اعتبار 15 2021-04
مخارج نظامی 23 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2276 2017-03
آدرس های IP 22700 2017-03
آسانی کسب و کار 135 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2180 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 614 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 12538 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 318 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 12143 2021-04


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی