تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1.88 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7005 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 710 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 75.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 50.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 87.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 149 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4150 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2019-12
افراد شاغل 156 2018-12
افراد بیکار 13.49 2019-04
جمعیت 0.4 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-05
CPI مسکن آب و برق 105 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-05
تورم مواد غذایی 1.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.3 2020-06
عرضه پول M0 412 2020-01
عرضه پول M1 1698 2020-01
عرضه پول M2 3215 2020-01
ذخایر ارزی 294 2018-12
وام به بخش خصوصی 1669 2018-12
نرخ بهره سپرده 2 2018-12
ترازنامه بانک 3469132 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 1076857 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -55 2020-04
حساب جاری -178 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 2018-12
صادرات 47.6 2020-04
واردات 103 2020-04
بدهی خارجی 1281 2018-12
حواله 90.2 2018-12
تولید نفت خام 2 2020-03
ورود توریست 1525547 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت -38.4 2018-12
هزینه های دولت 1209 2018-12
درآمدهای دولت 1120 2018-12
هزینه های مالی 1048 2018-12
ارزیابی اعتبار 17 2020-07
مخارج نظامی 22.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2276 2017-03
آدرس های IP 22700 2017-03
آسانی کسب و کار 135 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2069 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 451 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 37 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 21 2020-07


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی