قیمت سهام
0.25
تغییر روزانه
0.82%
سالیانه
5.13%

قیمت روز سال
Cofina 0.25 0.002 0.82% 5.13%
Sanoma- Oyj 14.08 0.02 0.14% -6.63%

قیمت روز سال
PSI Geral 4809 -66.30 -1.36% 23.84%