شمشیر برای نابودی وسایل قیمت روز % هفتگی ماهیانه YoY تاریخ
KWDADA 7.1182 0.0057 -0.08% 2.34% 32.81% 203.62% 2022-07-06
KWDALG 10.5816 0.0216 0.20% 1.01% 33.80% 191.30% 2022-07-06
KWDATM 0.3613 0.0003 -0.08% -19.43% 4.83% 43.04% 2022-07-06
KWDAVX 0.1749 0.0057 -3.16% -2.48% 39.01% 553.23% 2022-07-06
KWDBCH 0.0313 0.0001 -0.20% -1.84% 78.04% 382.07% 2022-07-06
KWDBNB 0.0139 0.0003 -1.88% -3.51% 26.05% 75.59% 2022-07-06
KWDDAI 3.2589 0.0010 -0.03% -0.06% -0.17% -1.84% 2022-07-06
KWDDOT 0.4741 0.0023 -0.49% 6.21% 37.90% 130.05% 2022-07-06
KWDLNK 0.5158 0.0003 0.05% -0.56% 26.02% 211.77% 2022-07-06
KWDLTC 0.0650097 0.0006146 0.95% 6.11% 28.28% 172.05% 2022-07-06
KWDLUN 27151.4836 2,054.2317 8.19% -8.40% -25.13% 52,214,451.02% 2022-07-05
KWDMTC 6.5558 0.0756 -1.14% 2.19% 27.25% 123.95% 2022-07-05
KWDSOL 0.0898 0.0024 -2.65% -2.82% 16.65% -7.31% 2022-07-06
KWDUNI 0.6035 0.0113 -1.84% -9.18% -0.70% 307.62% 2022-07-06
KWDUSC 3.2576 0.0030 -0.09% -0.08% -0.19% -1.94% 2022-07-06
KWDUST 3.2618 0.0000 0.00% -0.09% -0.13% -1.82% 2022-07-06
KWDXLM 29.8514 0.3244 -1.08% 4.29% 32.77% 133.73% 2022-07-06
KWDXMR 0.0263 0.0004 -1.33% -5.44% 52.84% 75.70% 2022-07-06
KWDXRP 10.03877 0.02528 0.25% 5.08% 23.98% 101.04% 2022-07-06

Exchange Rates

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - پول.