گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.47 0.57 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9891 11906 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 6329 7618 USD
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 92.22 92.15 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 66558 66509 دوزها
موارد کروناویروس 13752 13116 افراد
مرگ و میر کروناویروس 63 62 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 1.81 1.77 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 3901 4028 KBps
آدرس های IP 7952 8383 IP
شاخص فساد مالی 55 55 امتیاز
رتبه فساد مالی 45 48
آسانی کسب و کار 111 103
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد


دومینیکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی