تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.47 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9891 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5741 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 67.66 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 48830 2021-10
موارد کروناویروس 4153 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 28 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 191 2021-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.81 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3901 2017-03
آدرس های IP 7952 2017-03
شاخص فساد مالی 55 2020-12
رتبه فساد مالی 48 2020-12
آسانی کسب و کار 111 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12


دومینیکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی