قیمت سهام
0.85
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-21.03%

قیمت روز سال
ALS 10.36 0.03 0.29% -18.30%
Austal Ltd 2.45 0 0% 31.72%
Imdex Ltd 1.80 0 0% -24.37%
Incitec Pivot 3.38 0.04 1.05% 14.80%
Macmahon Holdings Ltd 0.14 -0.01 -3.45% -28.21%
MACA Ltd 1.08 0.01 0.47% 60.45%
Monadelphous 12.97 0.09 0.70% 43.16%
NRW Holdings Ltd 2.31 -0.03 -1.07% 40.98%
Orica 13.19 -0.27 -2.01% 12.83%
Perenti Global Ltd 0.90 0 0% 6.51%
Seven Group 16.73 -0.18 -1.06% -20.26%