قیمت روز سال
Emlak Konut GYO 1.93 0.02 1.05% 59.50%

قیمت روز سال
BIST 100 1211 1.10 0.09% 23.77%