گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 3.05 2.83 USD - میلیارد
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 140 140 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 79745 79703 دوزها
سرعت اینترنت 5045 5120 KBps
آدرس های IP 10497 10405 IP
موارد کروناویروس 11971 11953 افراد
مرگ و میر کروناویروس 21 20 افراد
گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 3.05 2.83 USD - میلیارد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 140 140 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 79745 79703 دوزها
موارد کروناویروس 11971 11953 افراد
مرگ و میر کروناویروس 21 20 افراد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 5045 5120 KBps
آدرس های IP 10497 10405 IP


گرینلند - اطلاعات - شاخص های اقتصادی