گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 1.12 1.04 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15183 14481 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 9121 8699 USD
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 71.89 71.85 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 89584 89532 دوزها
موارد کروناویروس 18786 18768 افراد
مرگ و میر کروناویروس 233 232 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 1.17 1.34 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 5086 5207 KBps
آدرس های IP 15352 15387 IP
شاخص فساد مالی 53 53 امتیاز
رتبه فساد مالی 52 52
آسانی کسب و کار 146 147
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد


گرانادا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی