ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - جزیره من - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sAa3 Stable Oct 23 2020
Moody'sAa2 Negative Nov 16 2019
Moody'sAa2 Stable Sep 29 2017
Moody'sAa1 Negative Jun 29 2016
S&PN/A N/A Feb 22 2014
S&PAA Stable Feb 21 2014
Moody'sAa1 Stable Dec 16 2013
Moody'sAaa Negative Watch Jul 26 2013
S&PAA+ Stable Nov 29 2011
Moody'sAaa Stable Nov 11 2010
Moody'sAaa Negative Watch Oct 21 2009
Moody'sAaa Stable Dec 16 1997