قیمت سهام
216.90
تغییر روزانه
0%
سالیانه
97.18%

قیمت روز سال
Dangote Cement 265.00 13.00 5.16% 9.69%
Okomu Oil Palm 216.90 0 0% 97.18%
Presco 158.40 0 0% 118.18%

قیمت روز سال
NSE-All Share 50015 -60.87 -0.12% 26.65%