ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سن مارینو - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchBB+ Stable Oct 01 2021
FitchBB+ Negative Apr 10 2020
FitchBBB- Negative Jun 01 2018
FitchBBB- Stable Jun 02 2017
FitchBBB Negative Jun 03 2016
FitchBBB+ Stable Jul 11 2014
FitchBBB+ Negative Jul 23 2012
FitchA Negative Oct 22 2009
FitchAA- Negative Watch May 13 2009
FitchAA Stable Jan 10 2001