ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - جزایر سلیمان - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sCaa1 Stable Oct 08 2021
Moody'sB3 Stable Nov 26 2015