واقعی
2,902.51
تغییر روزانه
0.38%
سالیانه
-12.75%

قیمت روز سال
EU1200 2903 10.77 0.38% -12.75%