ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سنت وینسنت و گرنادین ها - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sB3 Stable May 19 2016
Moody'sB3 Negative Nov 21 2014
Moody'sB2 Stable Oct 09 2012
Moody'sB1 Stable Dec 10 2007