قیمت سهام
5.69
تغییر روزانه
-3.40%
سالیانه
59.38%

قیمت روز سال
Transcorp Hotels 5.69 -0.20 -3.40% 59.38%

قیمت روز سال
NSE-All Share 53097 505.56 0.96% 39.52%