قیمت سهام
1.21
تغییر روزانه
-5.02%
سالیانه
-55.62%

قیمت روز سال
Eneva 15.34 -0.44 -2.79% -8.20%
Federal Grid 0.08 -0.005 -5.31% -55.80%
Federal Hydro 0.72 -0.02 -3.25% -11.11%
Inter RAO 2.79 -0.12 -4.06% -39.30%