قیمت سهام
6.90
تغییر روزانه
-4.43%
سالیانه
-40.36%

قیمت روز سال
3D Systems 21.23 -0.85 -3.85% 102.96%
Stratasys 24.22 -1.70 -6.56% 34.41%
Voxeljet 6.90 -0.32 -4.43% -40.36%
ExOne 26.70 0.70 2.69% 154.77%