واقعی
38,930.58
تغییر روزانه
3.12%
سالیانه
-13.56%

قیمت روز سال
US5000 38931 1,177.70 3.12% -13.56%