1441

8.18

تغییر روزانه:

0.37%

سالیانه:

-14.08%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%