قیمت سهام
1.73
تغییر روزانه
-4.16%
سالیانه
20.56%

قیمت روز سال
Australian Agricultural Company 1.73 -0.08 -4.16% 20.56%
Bega Cheese 3.52 -0.02 -0.57% -34.94%
Bubs Australia Ltd 0.50 -0.01 -1.98% 45.59%
Retail Food 0.05 -0.004 -7.02% -36.14%
Sanford Ltd 4.20 0.05 1.20% -20.75%
Tassal 5.15 -0.02 -0.39% 49.28%
Treasury Wine Estates 12.58 0.03 0.24% 4.31%

قیمت روز سال
AUALL 6668 -121.20 -1.79% -13.30%