قیمت روز سال
Anadolu Efes 21.94 0.04 0.18% 7.23%
Coca Cola Içecek 47.30 0.82 1.76% 44.56%
Ülker 26.38 1.30 5.18% 44.95%

قیمت روز سال
BIST 100 119338 853.61 0.72% 20.92%