قیمت روز سال
BIM 68.90 -1.40 -1.99% -21.70%

قیمت روز سال
BIST 100 115793 -2,918.91 -2.46% 17.46%