قیمت روز سال
Aselsan 32.60 0.10 0.31% 82.02%

قیمت روز سال
BIST 100 119338 853.61 0.72% 20.92%