قیمت روز سال
Aselsan 16.36 0.02 0.12% -13.44%

قیمت روز سال
BIST 100 1118 17.43 1.58% 9.04%