قیمت روز سال
Tekfen Holding 18.01 0.20 1.12% -28.30%

قیمت روز سال
BIST 100 119338 853.61 0.72% 20.92%