2912

277.00

تغییر روزانه:

0.73%

سالیانه:

-4.81%

قیمت روز سال
TAIEX 12780 -113.81 -0.88% 22.04%