2412

108.50

تغییر روزانه:

0%

سالیانه:

-3.13%

قیمت روز سال
Chunghwa Telecom 108.50 0 0% -3.13%

قیمت روز سال
TAIEX 12686 -108.67 -0.85% 16.19%