941

56.00

تغییر روزانه:

-1.32%

سالیانه:

-11.25%

قیمت روز سال
China Unicom 4.51 -0.05 -1.10% -36.66%
China Mobile 56.00 -0.75 -1.32% -11.25%

قیمت روز سال
Hang Seng 25244 353.34 1.42% -0.15%