قیمت سهام
21.73
تغییر روزانه
-0.32%
سالیانه
-42.68%

قیمت روز سال
Yonyou Soft 21.73 -0.07 -0.32% -42.68%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3277 -4.78 -0.15% -6.81%
SHANGHAI 50 2797 9.83 0.35% -13.08%