600271

17.93

تغییر روزانه:

-2.18%

سالیانه:

-13.00%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3354 -32.43 -0.96% 20.02%