600050

4.94

تغییر روزانه:

-0.20%

سالیانه:

-18.75%

قیمت روز سال
China United Network 4.94 -0.01 -0.20% -18.75%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3316 -11.75 -0.35% 12.25%
SHANGHAI 50 3364 0.89 0.03% 13.16%