قیمت سهام
2.14
تغییر روزانه
-4.89%
سالیانه
-49.65%

قیمت روز سال
Clover Corporation Ltd 1.24 -0.01 -0.80% -18.15%
Danakali Ltd 0.28 0 0% -33.33%
Highfield Resources Ltd 0.71 -0.07 -8.97% 44.90%
Kalium Lakes Ltd 0.04 -0.001 -2.27% -80.00%
Trigg Mining Ltd 0.06 0.002 3.28% -42.73%
Zoono Group Ltd 0.13 0 0% -69.14%