قیمت سهام
0.05
تغییر روزانه
-4.08%
سالیانه
-57.27%