تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 2.7 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.5 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-03
CPI مسکن آب و برق 101 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.68 2020-03
تورم مواد غذایی 5 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.2 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -518 2019-06
صادرات 42.4 2019-06
واردات 560 2019-06
ذخایر طلا 3.11 2019-12

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -0.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 55 2020-05

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 101 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 95 2020-05


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی