تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.2 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.5 2021-07
CPI مسکن آب و برق 99.45 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-07
تورم مواد غذایی -0.34 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -374 2021-03
صادرات 22.6 2021-03
واردات 397 2021-03
ذخایر طلا 3.11 2021-03

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -18.2 2020-12
ارزیابی اعتبار 52 2021-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 15249 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 158 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 10999 2021-09


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی