تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.06 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.5 2021-04
CPI مسکن آب و برق 97.68 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.95 2021-03
تورم مواد غذایی -2.4 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -404 2020-12
صادرات 34.7 2020-12
واردات 439 2020-12
ذخایر طلا 3.11 2021-03

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -0.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 52 2021-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 11108 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 107 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 10973 2021-06


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی