تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.06 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-05
CPI مسکن آب و برق 101 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.13 2020-05
تورم مواد غذایی 0.9 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -484 2020-03
صادرات 26.2 2020-03
واردات 510 2020-03
ذخایر طلا 3.1 2020-03

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -0.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 55 2020-08

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 171 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 114 2020-08


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی