تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.06 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-09
CPI مسکن آب و برق 101 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.6 2020-08
تورم مواد غذایی 0.3 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -290 2020-06
صادرات 21 2020-06
واردات 310 2020-06
ذخایر طلا 3.11 2020-09

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -0.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 55 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4838 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 45 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 4679 2020-12


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی