تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.06 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.7 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.9 2021-01
CPI مسکن آب و برق 97.87 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.93 2021-01
تورم مواد غذایی -3.1 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -290 2020-06
صادرات 21 2020-06
واردات 310 2020-06
ذخایر طلا 3.11 2020-12

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -0.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 55 2021-03

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8009 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 77 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 7796 2021-03


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی