تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 5.15 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16839 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17949 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
افراد بیکار 14.1 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 2017-06
افراد شاغل 126 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 200 2019-12
CPI مسکن آب و برق 164 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 190 2019-12
تورم مواد غذایی 12.4 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-01
نرخ بهره سپرده 0.15 2018-12
ذخایر ارزی 1477781 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -198645 2019-06
حساب جاری -356 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 71104 2019-06
واردات 269749 2019-06
ورود توریست 36861 2019-09
تولید نفت خام 1 2019-09

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -1.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 22 2020-02

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 5.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 23.85 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.75 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.1 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.5 2019-03
سرعت اینترنت 6710 2017-03
آدرس های IP 48577 2017-03
شاخص رقابتی 58.9 2019-12
رتبه رقابتی 77 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 128 2019-12
تولید صنعتی -8.6 2019-03
استخراج معدن -2.9 2019-03

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 4 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: باربادوس - شاخص های اقتصادی.