تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 4.67 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16839 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16612 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.1 2019-06
افراد بیکار 14.1 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 2017-06
افراد شاغل 125 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.2 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 190 2019-06
CPI مسکن آب و برق 164 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201 2019-06
تورم مواد غذایی 3 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.25 2017-12
ذخایر ارزی 433066 2018-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -219700 2018-11
حساب جاری -407 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 80695 2018-11
واردات 300395 2018-11
ورود توریست 54860 2017-07
تولید نفت خام 1 2019-06
دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -4.2 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23.85 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.75 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.9 2018-06
سرعت اینترنت 6710 2017-03
آدرس های IP 48577 2017-03
شاخص رقابتی 58.9 2019-12
رتبه رقابتی 77 2019-12
شاخص فساد مالی 68 2018-12
رتبه فساد مالی 25 2018-12
آسانی کسب و کار 129 2018-12
تولید صنعتی -3.9 2018-06
استخراج معدن -1.6 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 4 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: باربادوس - شاخص های اقتصادی.