گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.6 -0.1 در صد
نرخ بیکاری 15.9 17.2 در صد
نرخ تورم 5.6 3.2 در صد
نرخ بهره 2 2 در صد
موازنه تجاری -195543 -175686 BDS هزار
حساب جاری -620 -256 BDS - میلیون ها
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 -2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.4 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 5.5 5.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 28.5 28.5 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.6 -0.1 در صد
تولید ناخالص داخلی 4.37 5.21 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12870 15639 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 13826 16800 USD
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 15.9 17.2 در صد
افراد بیکار 21.7 22 هزار
افراد شاغل 114 106 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.6 3.2 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 208 204 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 169 168 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 208 208 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.2 1.6 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 106 106 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 304582 304173 دوزها
موارد کروناویروس 39212 38586 افراد
مرگ و میر کروناویروس 276 275 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2 2 در صد
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 در صد
ذخایر ارزی خارجی 2673503 2783863 BDS - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -195543 -175686 BDS هزار
حساب جاری -620 -256 BDS - میلیون ها
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 -2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 52168 53788 BDS هزار
واردات 247711 229475 BDS هزار
ورود توریست 489 352
تولید نفت خام 1 1 BBL/D/1K
گذشته قبلی
بودجه دولت -0.4 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 22
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 5.5 5.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 28.5 28.5 در صد
نرخ مالیات بر فروش 17.5 17.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی 23.85 23.85 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.75 12.75 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.1 11.1 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 6710 5823 KBps
آدرس های IP 48577 41808 IP
شاخص رقابتی 58.9 4.19 امتیاز
رتبه رقابتی 77 72
شاخص فساد مالی 64 62 امتیاز
رتبه فساد مالی 29 30
آسانی کسب و کار 128 129
گذشته قبلی
نرخ وام بانکی 4 4 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: باربادوس - شاخص های اقتصادی.