ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - باربادوس - نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت.

Ok
width
height
Barbados Social Security Rate For Companies

باربادوس مالیات گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40.00 40.00 33.50 در صد [+]
نرخ مالیات شرکت 5.50 5.50 30.00 5.50 در صد [+]
نرخ مالیات بر فروش 17.50 17.50 17.50 15.00 در صد [+]
نرخ تامین اجتماعی 23.85 23.85 23.85 21.35 در صد [+]
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.75 12.75 12.75 11.25 در صد [+]
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.10 11.10 11.10 10.10 در صد [+]
[+]