گذشته قبلی
پول 78.23 78.14
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.08 5.8 در صد
نرخ بیکاری 5 2.7 در صد
نرخ تورم 5.79 5.57 در صد
نرخ بهره 7.16 7.16 در صد
موازنه تجاری -3689 -4800 BTN - میلیون
حساب جاری -21790 -35430 BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.7 -15.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 131 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.3 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5 2.7 در صد
جمعیت 0.77 0.76 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.79 5.57 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 118 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 112 112 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 114 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.72 4.01 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.44 0.74 در صد
قیمت تولید 143 151 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 14.75 22.43 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 245 245 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1910077 1909762 دوزها
موارد کروناویروس 59674 59644 افراد
مرگ و میر کروناویروس 21 20 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 7.16 7.16 در صد
نرخ بهره سپرده 3 3 در صد
ذخایر ارزی خارجی 1437 1638 USD - میلیون
عرضه پول M1 106126 103472 BTN - میلیون
عرضه پول M2 191314 187582 BTN - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -3689 -4800 BTN - میلیون
حساب جاری -21790 -35430 BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.7 -15.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 19978 13615 BTN - میلیون
واردات 23667 18416 BTN - میلیون
درآمد گردشگری 0.02 0 USD - میلیون
بدهی خارجی 2990 2873 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.79 66.46 BTN - میلیون
شاخص تروریسم 0 0.01
ورود توریست 1 1
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 131 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.3 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 57472 46725 BTN - میلیون
ارزش بودجه دولت -11889 -3776 BTN - میلیون
درآمدهای دولت 52727 43949 BTN - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 50 50 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 3426 3407 KBps
آدرس های IP 3582 3365 IP
شاخص رقابتی 4.1 3.87 امتیاز
رتبه رقابتی 82 97
شاخص فساد مالی 68 68 امتیاز
رتبه فساد مالی 25 24
آسانی کسب و کار 89 81
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 118812 104850 BTN - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتان - شاخص های اقتصادی.