جزایر کیمن - صادرات - پیش بینی


Cayman Islands Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.جزایر کیمن تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -781 21179304311 31769766034 21180113833 -106 -102
صادرات 73.6 21179304503 31769766225 42360227948 84.21 85.51
واردات 194 192 191 191 190 188
حساب جاری -692 -670 -688 -705 -708 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.6 -22.87 -20.81 -22.71 -18.51 -22.98
ورود توریست 386 400 400 400 400 400
[+]