جزایر کیمن - صادرات - پیش بینی


Cayman Islands Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.جزایر کیمن تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -848 -211 -218 -216 -218 -220
صادرات 27.7 39.04 36.44 35.08 33.71 33.59
واردات 247 250 250 251 251 254
حساب جاری -692 -688 -705 -708 -710 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.6 -20.81 -22.71 -18.51 -23.22 -22.98
ورود توریست 386 400 400 400 400 400
[+]